Hivatal / Ügytípusok

Ügytípusok1.

A kiszolgáló út céljára történő lejegyzés és telekalakítási engedélyek, felvonó engedélyek

2.

Adó- és értékbizonyítvány

3.

Adóbevallás építményadóról

4.

Adóbevallás idegenforgalmi adóról

5.

Adóigazolások

6.

Adónaptár

7.

Állampolgársági ügyek. Külföldön történő illetve nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötési eljárásai

8.

Anyakönyvi kivonatok, hatósági bizonyítványok kiállítása

9.

Ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos feladatok

10.

Átmeneti, tartós nevelésbe vétel

 

11.

Befizetésekkel kapcsolatos kérelmek

12.

Bejelentkezés idegenforgalmi adó hatálya alá

13.

Birtokvédelem

14.

Családbafogadás

15.

Családi jogállás rendezése

16.

Családjogi helyzet rendezése: apai elismeréssel, képzelt apával, bírói végzés alapján, örökbefogadás

17.

Egészségüggyel kapcsolatos tájékoztatás

18.

Egészségügyi és statisztikai adatok kezelése

19.

Fakivágások

20.

Fejlesztések, beruházások, felújítások

 

21.

Fizetéskönnyítési kérelem

22.

Földhaszonbérleti szerződések, állattartási ügyek, vadkár, marhalevél kezelés

23.

Gondnokság

24.

Gyermekeket, tanulókat megillető kedvezmény

25.

Hagyatéki, póthagyatéki eljárás

26.

Hatósági ellenőrzések

27.

Házasságkötés engedélyezése

28.

Helyi vízgazdálkodás ( kutak létesítése )

29.

Ideiglenes hatályú intézeti elhelyezés

30.

Jegyzői igazolások kiadása állami támogatás és lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez

 

31.

Kötelező részvétel az óvodai nevelésben

32.

Közterülethasználati engedélyek kiadása

33.

Közvilágítás

34.

Lakcímigazolványok kiállítása

35.

Lakossági panaszügyek intézése

36.

Méltányossági kérelem

37.

Működési engedély

38.

Névváltoztatási eljárás

39.

Önellenőrzés beszedett idegenforgalmi adóban

40.

Önellenőrzés termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóban

 

41.

Önkormányzati beruházások és felújítások műszaki előkészítése, lebonyolítása, műszaki ellenőrzés

42.

Óvodai és általános iskolai beiratkozás

43.

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása

44.

Szabálysértési eljárás

45.

Számadás

46.

Személyi térítési díjak méltányosságból történő csökkentésére irányuló kérelmek elbírálása

47.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeiről.

48.

Szülői felügyeleti jog gyakorlás

49.

Tandíj, térítési díj

50.

Tankötelezettség

 

51.

Telepengedélyezési eljárás, hatósági ellenőrzés

52.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallása

53.

Törzskönyv adataiban beállt változás felvezetése

54.

Tulajdonosváltozás

55.

Vagyoni ügyek

56.

Változás bejelentés gépjárműadóban

57.

Változás bejelentés idegenforgalmi adóban

58.

Védelembe vétel

59.

Zöldterület-fenntartási feladatok

60.

Út-híd fenntartási, üzemeltetési feladatok

 
« Vissza az előző oldalra!

Önkormányzat Perenye - Magyar