Intézmények / Plébánia Hivatal

Plébánia HivatalPlébánia Hivatal

Plébánia Hivatal

Cím:       9721 Perenye, Gencsapáti, Hunyadi u. 234.

Telefon:  +36 94/321-370

Mobil:   +36 30/504-4320

Email:    gencsplebania@freemail.hu

Honlap:   http://gencsplebania.freewb.hu

Vezető:   Gombos T. Bálint

 

Dr. Veres András püspök atya rendelkezése folytán a szentség-kiszolgáltatás helye minden esetben mindenkinek a saját plébániája: ez igaz az elsőáldozásra, bérmálásra, keresztelőre, temetésre is!

 

Keresztelés

Kérem a kedves szülőket, hogy a keresztelés tervezett időpontja elött legalább 1 hónappal jelentkezzenek a plébánián. A keresztség feltételei, hogy a szülők közül legalább az egyik akarja a keresztelést és legyen megalapozott remény a gyermek vallásos nevelésére,ha ez utóbbi teljesen hiányzik, a keresztelést el kell halasztani (pl. a nagyobb gyerek nem hittanos, a nagyobb gyereket a szülő kiíratta hittanról stb.) Törekedjünk olyan keresztszülőket választani, akik vallásukat gyakorolják. Keresztszülő lehet, aki 16. életévét betöltötte, megbérmált, éljen a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet (tehát nem lehet keresztszülő az, aki élettársi kapcsolatban, vagy csupán polgári házasságba él). A gencsapáti gyermekek keresztelése Gencsapátiban történik, másutt történő keresztelésükhöz csak súlyos okból járulok hozzá.

 

Bérmálás

A bérmálás szentségének kiszolgáltatását felkészülési időszak előzi meg. Ezt katekumenatusnak nevezzük. A szentség felvételére készülőket pedig katekumeneknek, vagyis hittanulóknak hívjuk. A fiatalok a felkészülési időszakban szép szertartásokon vesznek részt, amelyekkel próbáljuk elmélyíteni bennük a szentségek iránti vágyakozást, mint pl. a befogadás, az átadás, a hit megvizsgálásának szertartása. Akik városon tanulnak, de itt laknak a faluban, itt lesznek bérmálkozók. A bérmaszülői tisztséghez minimálisan azt várom el, hogy az illető megbérmált személy legyen, ha párkapcsolatban él, az egyházi házasság legyen, illetve egyházközségi hozzájárulása rendben legyen.

 

Házasságkötés

Kérem a jegyeseket, hogyha lehetséges még az esküvő évének elején, de legkésőbb az esküvő tervezett időpontja előtt 3 hónappal jelentkezzenek be a plébánián.

 

Gyóntatás

Perenye:

Idős, beteg hozzátartozóink otthonaikban is részesülhetnek a Szentgyónás és Szentáldozás szentségében. Ha rokonunk kórházba kerül, gondoskodjunk lelki szükségleteiről is: Kérem, keressék Molnár Árpád atyát.

 

Szentmisék rendje:

 

Perenye

Szerda  18:00    

Péntek 18:00    

Vasárnap 11:00 http://gencsplebania.freewb.hu/informaciok/


« Vissza az előző oldalra!

Önkormányzat Perenye - Magyar